Podaci o ponuditelju u skladu s člancima 6. i dalje Zakona o teleuslugama
CT Kran-Service GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1 – 9
D-73037 Göppingen

Telefon: +49 (0)7161 91900-0
Telefax: +49 (0)7161 91900-20

e-pošta: ct@kran-service.de

PDV id. br. DE 180228797
Prvostupanjski sud u Ulmu, br. upisa u sud. reg.: HRB 2558
Direktorica: Tanja Frey